We use various cookies in our website order to provide you with the most effective use and to improve your user experience. By using our website, you consent to the use of cookies in accordance with this Cookie Policy. More information.

Privacy Policy

Gizlilik Politikası

Eurofresh, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler www.eurofresh.com.tr internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. www.eurofresh.com.tr sitesini ziyaret etmekle ve / veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş olursunuz.

www.eurofresh.com.tr kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda Gizlilik Bildirimi bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilir. www.eurofresh.com.tr sitesinde yer alan Gizlilik Bildirimi bölümünü belli aralıklarla okumanız sonucunda Eurofresh’in kişisel bilgilerinizin güvenliği konusundaki kararlılığından ve bu anlamdaki yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Eurofresh,, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.eurofresh.com.tr web sitesi (Site) üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Eurofresh kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Site'de çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Eurofresh gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edebilir ve bunları da anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Eurofresh tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla da kullanılabilir.

Site'ye üye olup kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Site üzerinden Eurofresh’e vermeleri gerekmektedir. Eurofresh’in talep edebileceği bu bilgiler, işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar, iştiraki olan şirketleri ya da bizzat Eurofresh tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir. Eurofresh tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Eurofresh ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Site'ye üye olup kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Site üzerinden Eurofresh’e vermeleri gerekmektedir. Eurofresh’in talep edebileceği bu bilgiler, işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar, iştiraki olan şirketleri ya da bizzat Eurofresh tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir. Eurofresh tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Eurofresh ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Siteye üye olan kullanıcının üyelik sözleşmesinde ve ödeme bölümünde onay vermesi koşuluyla, bir sonraki alışverişlerde üyeye kolaylık ve hız sağlamak amacıyla, üye kredi kart bilgileri yasal amaçlar doğrultusunda Eurofresh tarafından saklanabilecektir. Kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler hiç bir şekilde Eurofresh personeli ve diğer 3. kişiler tarafından görüntülenemez. Ayrıca kredi kart ve banka kartı bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşların ulaşamayacağı şekilde kodlanarak saklanmaktadır.

Eurofresh, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Eurofresh, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kart bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Eurofresh işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini g2m'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Eurofresh aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar,
a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller
b. Eurofresh’ in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde
c. Yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde
d. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Eurofresh kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Eurofresh, kullanıcılar ve kullanıcıların Site'yi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Eurofresh, tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Eurofresh ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Üyeler Eurofresh e-posta bildirimlerini reddedebilecek araçlarla eposta bildirimine son verebilir. Eurofresh bunun için kolay ve ücretsiz araçlar sunmaktadır. Üyelerin, eposta bildirimlerinden ayrılması için Eurofresh’in gönderdiği epostalarda yer alan Üyelikten Ayrıl linkini kullanabilirler.

Eurofresh işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Site'de yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Eurofresh’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler. www.eurofresh.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

www.eurofresh.com.tr sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece www.eurofresh.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır.

www.eurofresh.com.tr üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

www.eurofresh.com.tr e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.eurofresh.com.tr müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla www.eurofresh.com.tr ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

www.eurofresh.com.tr’de Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

Her türlü sorunuz için 0262 744 50 21 no'lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz yada www.eurofresh.com.tr ‘de bulunan iletişim formunu doldurabilirsiniz.MB Eurofresh Gıda San. A.Ş. Akse Mah. Rahmi Dibek Cad, Harmancı Sitesi No:269, 41420 Çayırova/KocaeliKULLANIM KOŞULLARI veya Üyelik Sözleşmesi
Taraflar
www.eurofresh.com.tr internet sitesi üzerinden faaliyetlerini yürüten Akse Mah. Rahmi Dibek Cad, Harmancı Sitesi No:269, 41420 Çayırova/Kocaeli adresinde mukim MB Eurofresh Goda San. A.Ş. (Bundan böyle "Eurofresh" olarak anılacaktır).
www.eurofresh.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Eurofresh’in sahip olduğu internet sitesi www.eurofresh.com.tr’ den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Üye, www.eurofresh.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Eurofresh’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Üye, Eurofresh tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Eurofresh’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Eurofresh’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
Eurofresh üyelik müracaatı akabinde belirlemiş olduğu kriterler kapsamında üyenin üyelik talebini değerlendirerek üyeliği kabul ya da red hakkına sahiptir.
Üye www.eurofresh.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye www.eurofresh.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
www.eurofresh.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Eurofresh ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Eurofresh’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Eurofresh, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.eurofresh.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Eurofresh’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Eurofresh’i i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Eurofresh’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Eurofresh’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Eurofresh’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
www.eurofresh.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Eurofresh mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
Eurofresh tarafından www.eurofresh.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
Eurofresh kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Eurofresh, üyenin www.eurofresh.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
Eurofresh’e üye olan kişi veya firma yetkilisi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Eurofresh iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Eurofresh’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Po leks iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Eurofresh ve Eurofresh iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Eurofresh iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Eurofresh ve Eurofresh iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Eurofresh ve Eurofresh iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eurofresh ve Eurofresh iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Eurofresh’ in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
Eurofresh, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Eurofresh’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, (b) www.eurofresh.com.tr ve web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
Eurofresh web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Eurofresh web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
Eurofresh, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Eurofresh web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
Eurofresh, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Taraflar, Eurofresh’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
Eurofresh, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu işlemini Eurofresh müşteri hizmetlerini arayarak gerçekleştirebilecektir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Eurofresh tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Eurofresh üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry